Voor
werkgevers
Voor
werkzoekenden
Voor
verwijzers

Systeem- en netwerkbeheerder (36 uur per week)

De Diamant-groep te Tilburg is een leerwerkbedrijf voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Haar missie is begeleiding, werk- en ontwikkelingsmogelijkheden bieden, waardoor kansen op de arbeidsmarkt toenemen. Ruim 2.300 mensen werken bij of via de Diamant-groep op basis van beschut werken, detachering, begeleid werken of in het kader van de Participatiewet. De Diamant-groep bestaat uit meerdere nauw samenwerkende organisaties en bedrijfsonderdelen. Zo ondersteunt 18k de organisatie Diamant-groep bij de werving, selectie en plaatsing van nieuwe collega’s.

De afdeling Informatisering & Automatisering is verantwoordelijk voor de aansluiting bij nieuwe ontwikkelingen en het in stand houden en verbeteren van de ICT-infrastructuur. Ten behoeve van het beheer en verdere ontwikkeling van de ICT-systemen, is 18k t.b.v. de Diamant-groep op zoek naar nieuwe collega voor de functie van:

Systeem- en netwerkbeheerder
( 36 uur, hbo-niveau )

“Een functie waarin vernieuwing, uitdaging in het werk, persoonlijke groei en ontwikkeling nauw verbonden zijn”.

Wat zijn je kerntaken?

De systeem- en netwerkbeheerder is met het I&A team verantwoordelijk voor de optimale werking van de ICT-systemen bij de Diamant-groep, de aan haar gelieerde bedrijven en – in nauwe samenspraak – mogelijk ook bij derden. Daarbij ligt de nadruk op Windows-gebaseerde systemen. De taakstelling is tweeledig.

IMPLEMENTATIE EN BEHEER:

 • Het installeren van nieuwe versies van besturingssystemen, nieuwe software in netwerk- componenten én aan elkaar koppelen van interne en externe systemen;
 • Je bewaakt de beschikbaarheid (continuïteit en beveiliging) van het netwerk. Op basis van de procedure ken je autorisaties toe. Storingen en onregelmatigheden los je zelfstandig op met preventieve acties of herstelprocedures;
 • Door goede documentatie zorg je voor inzicht in de schematische opbouw van het logische en fysieke netwerk. Als systeem- en netwerkbeheerder instrueer en ondersteun je gebruikers bij ingrijpende wijzigingen;
 • Je levert op coachende wijze een bijdrage aan de Servicedesk-activiteiten met “3e lijns ondersteuning”;
 • Onderhoud van het calamiteitenplan is voor jou en het team een permanent punt van aandacht.

SIGNALEREN, ANALYSEREN EN ADVISEREN:

 • Door middel van diepgaande analyses bewaak je de performance, beschikbaarheid, continuïteit en de beschikbaarheid van het netwerk;
 • Je analyseert netwerkprestaties om storingen te voorkomen en op te lossen;
 • Je analyseert de behoefte en noodzaak voor uitbreiding c.q. aanschaf van systeem- en netwerkvoorzieningen en adviseert het Hoofd Informatie & Automatisering (on)gevraagd met gedetailleerd uitgewerkte voorstellen.

Wat verwachten wij van jou?

 • De mogelijkheid maar ook de wens voor persoonlijke ontwikkeling;
 • Wij gaan uit van tenminste hbo-ICT óf daarmee gelijkstaande studie en/of werkervaring;
 • Door studie of werkervaring verkregen kennis met Windows server 2012 of hoger, Microsoft Exchange en Windows Powershell;
 • Je hebt kennis/ervaring met: VMware ESXI 6 en hoger, SQL2008 of hoger, Citrix, Office 365 en Cisco netwerken c.q. de bereidheid om deze kennis door studie te bemachtigen;
 • Certificering MCSA2012 of hoger is een pré;
 • In staat tot effectieve communicatie op uiteenlopende niveaus.

De competenties die specifiek bij deze functie horen zijn: ondernemerschap, signaleren, pro-activiteit en samenwerken.

Wat bieden wij?

 • Er wordt gestart met een tijdelijk dienstverband van één jaar waarbij vanaf aanvang ruimte is voor opleidings- en ontwikkelmogelijkheden.
 • Deze functie is – bij volledige functie-uitoefening – in het functiegebouw van 18k ingedeeld in salarisschaal 7. Afhankelijk van de ervaring bedraagt het salaris maximaal € 3.839, – bruto per maand.
 • Als (gedeeltelijke) tegemoetkoming van eventuele reiskosten woning/werk is er de mogelijkheid van fiscaliseren in het kader van de werkkostenregeling.

Meer informatie

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met het hoofd I&A Eric Wijn, via telefoonnummer 0653842782. Bezoek voor meer informatie over onze organisatie onze websites (www.diamant-groep.nl, en www.18k.nl).

Solliciteren

Ben je geïnteresseerd en sluit je aan bij het profiel, dan ontvangen we jouw reactie (motivatie en CV) uiterlijk maandag 11 maart 2019. Je kunt jouw e-mail richten aan Han Boeren, personeelsadviseur; personeelsadministratie@diamant-groep.nl

Disclaimer - Cookies - KvK nr. 17257648 - Algemene verkoopvoorwaarden - Voorschriften aannemers -  © 2016 Diamant-groep