Voor
werkgevers
Voor
werkzoekenden
Voor
verwijzers
Contact

Begeleidings- en bemiddelingsorganisatie
Annemiek van Geersdaele
Zevenheuvelenweg 14
Postbus 5033
5004 EA Tilburg
T 013 46 41 480
E info@diamant-groep.nl

Jobcarving

De Diamant-groep komt bij veel bedrijven over de vloer. We merken dat steeds meer organisaties meer willen doen met maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Door samen te werken met de Diamant-groep kan hier invulling aan worden gegeven. We kijken samen met u waar zich mogelijkheden voordoen in het bedrijf. Een van de instrumenten die we daarbij inzetten is het ‘jobcarving’.  Samen met u kijken we naar de effectiviteit van de medewerkers. Hoe effectief inzetbaar zijn uw medewerkers? Zijn medewerkers soms niet – te – veel bezig met eenvoudige(re) bijtaken?

In dat geval weten we uit ervaring dat sommige functies kunnen worden opgedeeld in verschillende taken. De eenvoudigere taken worden gebundeld in een nieuwe functie. Dit noemen we jobcarving. Door jobcarving kunnen medewerkers zich richten op hun kerntaken en is het mogelijk een nieuwe functie te creëren voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden van (meer) maatschappelijk verantwoord ondernemen en spreekt dit instrument u aan? We bespreken graag samen met u de mogelijkheden. Het gaat daarbij natuurlijk altijd om maatwerk.

Samengevat

  • De medewerker van de Diamant-groep neemt eenvoudige, routinematige taken over. Denk aan schoonmaakwerk, kopieerwerk, voorraden opslaan, auto’s wassen et cetera.
  • Uw medewerkers hebben meer tijd om kwaliteit te leveren of om hoger gekwalificeerd werk te verrichten.
  • Uw organisatie wint aan kwaliteit of boekt efficiencywinst, omdat eenvoudiger taken uitgevoerd worden door lager gekwalificeerd, minder duur personeel.
  • De Diamant-groep kan u adviseren over opsplitsing van functies en werkzaamheden die overgenomen kunnen worden.
  • U beslist over de aard van het dienstverband: de medewerker(s) van de Diamant-groep kan bij u worden gedetacheerd of in dienst treden.

Uit de praktijk

Annemiek van Geersdaele, teamleider bij de Diamant-groep, geeft een mooi voorbeeld: “Een garagebedrijf met een capaciteitsprobleem zal al snel denken aan een extra monteur, maar het kan ook anders. Door taken die eigenlijk niet bij hun beroep horen zoals opruimen, administratie of auto’s naar buiten rijden, weg te halen bij de automonteurs die al in dienst zijn, ontstaat een nieuw takenpakket dat uitstekend geschikt is voor één van onze medewerkers. Die kan de automonteurs ontlasten zodat zij zich bezig kunnen houden met hun kerntaken.”

Disclaimer - Cookies - KvK nr. 17257648 - Algemene verkoopvoorwaarden - Voorschriften aannemers -  © 2016 Diamant-groep