Voor
werkgevers
Voor
werkzoekenden
Voor
verwijzers

Arbeidsdiagnostisch onderzoek

Aanmelden

Bij een arbeidsdiagnostisch onderzoek brengen wij de arbeidsmogelijkheden van een kandidaat in kaart.

Vragen, die daarmee beantwoord kunnen worden zijn bijvoorbeeld:

  • Zijn er arbeidsbelemmeringen?
  • Is een kandidaat in staat om te werken?
  • Wat zijn de concrete arbeidsmogelijkheden?
  • Met welke aanpassingen moet in een werksituatie rekening worden gehouden?
  • Hoe zou een traject eruit kunnen zien?

Desgewenst kunnen wij ook de aanvraag voor de toelating tot het doelgroepenregister Banenafspraak (aanvraag beoordeling arbeidsvermogen) verzorgen.

Doelgroep

Inzet van dit onderzoek is met name gericht op kandidaten, die medische of psychische klachten claimen, die volgens hen van invloed zijn op hun inzetbaarheid in werk. Met dit onderzoek kunt u laten beoordelen of deze klachten gegrond zijn.

Werkwijze

Een arbeidsdeskundige heeft de regie over het arbeidsdiagnostisch onderzoek.

Dit onderzoek kan bestaan uit uitsluitend een arbeidsdeskundige beoordeling en advies. Vaak is een arbeidsmedische of arbeidspsychologische objectivering van de geclaimde klachten van belang. In dat geval zal de arbeidsdeskundige aanvullend onderzoek inzetten. Er is altijd sprake van maatwerk.

Het onderzoek start met een gesprek tussen kandidaat en arbeidsdeskundige. Begeleiding vanuit een betrokken instantie is altijd welkom. Op basis van het arbeidsdeskundig gesprek bepaalt de arbeidsdeskundige het vervolg, eventueel in overleg met de opdrachtgever.

Op basis van de resultaten van de gesprekken en onderzoeken wordt een integrale rapportage opgesteld en antwoord gegeven op de specifieke vraagstellingen van de opdrachtgever.

Download brochure Aanmelden

Disclaimer - Cookies - KvK nr. 17257648 - Algemene verkoopvoorwaarden - Voorschriften aannemers -  © 2016 Diamant-groep