Voor
werkgevers
Voor
werkzoekenden
Voor
verwijzers

Participatieonderzoek

Aanmelden

Bij een participatieonderzoek gaan wij na of een kandidaat (nog) recht heeft op ontheffing van de arbeidsverplichting, bovendien adviseren wij over eventuele participatiemogelijkheden van de kandidaat.

Doelgroep

Kandidaten die zijn (of mogelijk worden) vrijgesteld van de arbeidsverplichting op grond van psychische of medische redenen.

Werkwijze

Uitvoering participatieonderzoek door een arbeidsdeskundige met zo nodig medisch of psychologisch advies. Verdiepend onderzoek wordt echter uitsluitend ingezet als de arbeidsdeskundige een dergelijke objectivering noodzakelijk vindt. Het onafhankelijke advies voldoet aan de eisen vanuit Participatiewet.

Download brochure Aanmelden

Disclaimer - Cookies - KvK nr. 17257648 - Algemene verkoopvoorwaarden - Voorschriften aannemers -  © 2016 Diamant-groep