Voor
werkgevers
Voor
werkzoekenden
Voor
verwijzers

Loonwaardemeting

Aanmelden

Het onderzoeken van de loonwaarde vindt plaats via Dariuz. Het onderzoek is gericht op de vaststelling van de loonwaarde, maar geeft ook adviezen over de passendheid van het werk, de noodzaak van ondersteuning/coaching en verdere aanpassingen, gericht op het realiseren van een duurzame arbeidsverhouding.

Doelgroep

Een loonwaardemeting wordt uitgevoerd bij kandidaten die door arbeidsbelemmeringen een verminderde arbeidsprestatie hebben ten opzichte van de reguliere medewerkers. Voor een betrouwbare loonwaardemeting moet de kandidaat minimaal twee maanden aan de slag zijn in de functie.

Werkwijze

Met behulp van het Dariuz-loonwaardesysteem (gevalideerd) wordt onderzoek gedaan bij zowel de werkgever als de kandidaat. De arbeidsdeskundige of jobcoach bezoekt de werkplek, waarbij de vooraf verkregen informatie wordt uitgediept en de werkplek van de werknemer wordt bezocht. Vervolgens wordt een rapportage met advies opgesteld.

Download brochure Aanmelden

Disclaimer - Cookies - KvK nr. 17257648 - Algemene verkoopvoorwaarden - Voorschriften aannemers -  © 2016 Diamant-groep