Voor
werkgevers
Voor
werkzoekenden
Voor
verwijzers

Werkcoaching

Aanmelden

Wanneer een reguliere werkgever aan een groep medewerkers met arbeidsbeperkingen of een grote afstand tot de arbeidsmarkt werk wil bieden, kan extra begeleiding op de werkplek in de vorm van werkcoaching wenselijk zijn. De inhoud en intensiteit van de werkcoaching wordt in overleg tussen de werkgever, de gemeente en de Diamant-groep vastgesteld. De behoeften van zowel de werkgever als de kandidaten staan hierbij centraal.  Werkcoaching is daarmee altijd maatwerk.

Doelgroep

Kandidaten die in staat zijn om met ondersteuning vanuit de Diamant-groep samen met andere kandidaten bij een reguliere werkgever te werken.

Werkwijze

Er vindt op de werklocatie een gesprek plaats met de kandidaten en werkgever (begeleider op het werk).

Op basis van de begeleidingsbehoeften van de beide partijen, wordt een plan opgesteld waarin o.a. opgenomen wordt op welke onderwerpen de coaching zich richt, de hoeveel tijd die daarvoor noodzakelijk is, de kosten en de periode van coaching.

Wanneer de opdrachtgever (vaak een gemeente) akkoord is met dit plan, kan de werkcoaching van start gaan.

 

 

 

Download brochure Aanmelden

Disclaimer - Cookies - KvK nr. 17257648 - Algemene verkoopvoorwaarden - Voorschriften aannemers -  © 2016 Diamant-groep