Voor
werkgevers
Voor
werkzoekenden
Voor
verwijzers

Talent uit Werkhart

Aanmelden

Via de website www.talentuitwerkhart.nl worden kandidaten met profiel, foto en/of video gepresenteerd aan werkgevers en uitzendbureaus in de regio. Werkmakelaars van de gemeenten en het UWV kunnen via mail, social media, tablet/smartphone/pc de talenten zelf ook onder de aandacht brengen bij lokale/regionale werkgevers.

Doelgroep

Werkzoekenden met een uitkering van de gemeente of met een (Wajong-)uitkering van het UWV, die extra exposure kunnen gebruiken in hun zoektocht naar werk.

Werkwijze

Klantmanager vult samen met de kandidaat (´talent´) het digitale aanmeldformulier in via de website www.talentuitwerkhart.nl. De backoffice van Talent uit werkhart draagt zorg voor plaatsing van kandidaten op website en is helpdesk voor werkgevers, uitzendbureaus, gemeenten en talenten.

Aanmelden

De kandidaat kan digitaal worden aangemeld. Hiervoor is een inlogcode nodig. Deze is te verkrijgen via de backoffice van Talent uit Werkhart (info@talentuitwerkhart.nl).

Brochure werkgevers Brochure kandidaten Aanmelden

Disclaimer - Cookies - KvK nr. 17257648 - Algemene verkoopvoorwaarden - Voorschriften aannemers -  © 2016 Diamant-groep