Voor
werkgevers
Voor
werkzoekenden
Voor
verwijzers

Begeleid Werken

Bij Begeleid Werken komt de medewerker in dienst van uw organisatie en ontvangt van u een normaal salaris, bijvoorbeeld het cao-loon. U ontvangt van ons loonkostensubsidie en de medewerker krijgt begeleiding op maat van een jobcoach vanuit de Diamant-groep.

Loonkostensubsidie, no-riskpolis en mobiliteitsbonus

Loonkostensubsidie wordt berekend op basis van de loonwaarde die de medewerker heeft. Als de medewerker bijvoorbeeld een loonwaarde heeft van 60%, dan ontvangt u 40% van de bruto loonkosten als loonkostensubsidie.

Bij ziekte kunt u gebruik maken van de no-riskpolis van het UWV. Na een ziekmelding bij het UWV krijgt u het doorbetaalde loon, exclusief loonkostensubsidie (die betaalt de Diamant-groep tijdens ziekte door) gerestitueerd vanuit het UWV. Tevens kunt u gebruik maken van de mobiliteitsbonus. Dit is een korting op de sociale verzekeringspremies. De jobcoach ondersteunt u waar nodig bij bovengenoemde instrumenten.

Intensieve begeleiding

Zowel de medewerker als uw organisatie worden op maat begeleid door een jobcoach. De jobcoach zorgt er voor dat de medewerker ingewerkt wordt en thuis raakt in uw organisatie. De jobcoach staat uw medewerker met raad en daad bij. Tot het moment waarop deze het werk naar uw tevredenheid uitvoert. Als blijkt dat er minder begeleiding nodig is en het werk naar tevredenheid wordt uitgevoerd, vermindert dit contact. Natuurlijk houdt de jobcoach vinger aan de pols en blijft hij beschikbaar voor advies en ondersteuning.

Disclaimer - Cookies - KvK nr. 17257648 - Algemene verkoopvoorwaarden - Voorschriften aannemers -  © 2016 Diamant-groep