Voor
werkgevers
Voor
werkzoekenden
Voor
verwijzers

PSO

Wilt u zichtbaar maken dat u als bedrijf bezig bent met sociaal ondernemen? De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is hiervoor een objectief instrument. Het PSO-keurmerk krijgen bedrijven die zich meer dan gemiddeld inzetten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het hebben van een PSO-keurmerk heeft als voordeel dat de sociale identiteit van uw organisatie zichtbaar wordt voor medewerkers, opdrachtgevers, leveranciers en klanten.

Vier niveaus

De PSO is een meetinstrument. Het meet hoeveel een bedrijf bijdraagt aan werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Het keurmerk kent een prestatieladder met vier niveaus: een aspirant status, trede een, trede twee en trede drie. Trede drie is het hoogste niveau. Voor het bepalen van het niveau wordt gekeken naar het aantal mensen met een kwetsbare positie dat uw bedrijf inzet. Dit aantal wordt afgezet tegen het aantal reguliere personeelsleden van het bedrijf. Maar het heeft ook te maken met welke sociale inspanning u heeft verricht in het voorgaande jaar.

Waarom PSO?

Met een PSO-erkenning kan uw organisatie zich onderscheiden op het gebied van MVO:

  • u kunt het keurmerk gebruiken voor interne kwaliteitsmeting
  • bij externe (MVO)-benchmarking
  • voor positieve publiciteit over uw organisatie
  • en tenslotte, meerwaarde / voorsprong bij gunningen en aanbestedingen.

Hulp nodig?

De Diamant-groep is regio distributeur van de PSO. Als distributeur kunnen wij ondersteuning bieden, ondernemers helpen, begeleiden en eventueel een plan van aanpak maken om socialer te ondernemen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Willianne Verbakel : willianne.verbakel@diamant-groep.nl tel: 06 29 03 07 91 of  Liesbeth Nickl van Nikelsberg : liesbeth.nickl.van.nikelsberg@diamant-groep.nl tel: 06 29 03 08 69.

Disclaimer - Cookies - KvK nr. 17257648 - Algemene verkoopvoorwaarden - Voorschriften aannemers -  © 2016 Diamant-groep